Παράταση στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

Αγαπητά μέλη ΣΕΠ,

 

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σας ενημερώνει ότι το επιμορφωτικό σεμινάριο στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» παρετείνεται ως εξής:

·         η δυνατότητα εγγραφής στο σεμινάριο θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 21/01/2018

·         η λήξη του σεμιναρίου είναι στις 02/02/2018

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΕΑΕ μέσω:

  • email στη διεύθυνση epimorfosi@eap.gr
  • τηλεφώνου στα 2610367748 και 2610367752 (κ.κ. Δημήτρης Σιδέρης και Δημοσθένης Καρακατσούλης, ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 15:00).

 

Με εκτίμηση,
Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του ΕΑΠ

Έναρξη Νέου Κύκλου Επιμόρφωσης Μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ για το Ακαδ. Έτος 2017-18, Νοέμβριος 2017

Αγαπητά μέλη ΣΕΠ,

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διοργανώνει νέο επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».
Δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο έχουν:
·         όλα τα νέα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε:
·         ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί στο παρελθόν
·         μέλη Σ.Ε.Π. που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης και τα οποία έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μέχρι έναν ακόμα κύκλο επιμόρφωσης και πιστοποίησης.
 
Βασικός στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με βασικά θέματα της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ). Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί μέσω Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course, MOOC) με την υποστήριξη της πλατφόρμας «meaeX» που έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται η ΜΕΑΕ.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ένας/μία συμμετέχων/χουσα, αφιερώνοντας περί τις τρεις (3) ώρες ανά εβδομάδα για τη μελέτη του επιμορφωτικού υλικού του MOOC, μπορεί να ολοκληρώσει το σεμινάριο σε οκτώ (8) εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός μελέτης του επιμορφωτικού υλικού αποτελεί απόφαση του/της κάθε συμμετέχοντος/χουσας. Η υπηρεσία της διαδικτυακής επιμόρφωσης θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 μέχρι και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018.
Η δυνατότητα εγγραφής στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» θα είναι διαθέσιμη μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου 2017.
Κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του επιμορφωτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/χουσες είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού και να απαντήσουν σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.
Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να λάβετε μια βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου, θα διεξαχθεί διά ζώσης διαδικασία πιστοποίησης στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε, εφόσον έχετε εγγραφεί και παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα. Για τη διεξαγωγή της διά ζώσης πιστοποίησης θα ενημερωθείτε μελλοντικά με νέο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τη ΜΕΑΕ.
Προκειμένου να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του θεματικού αντικειμένου της επιμόρφωσης, αρχικά θα πρέπει να μεταβείτε στον ιστότοπο: https://mooc.eap.gr/.
Τα διαπιστευτήρια (usernamepassword) που θα χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην πλατφόρμα είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιείτε στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΑΠ. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση του συστήματος παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΜΕΑΕ στον σύνδεσμο: http://meae.eap.gr/el/actions/training/mooc
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΕΑΕ μέσω:
-          email στη διεύθυνση epimorfosi@eap.gr
-          τηλεφώνου στα 2610367748 και 2610367752 (κ.κ. Δημήτρης Σιδέρης και Δημοσθένης Καρακατσούλης, ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 15:00).
Με εκτίμηση,
Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του ΕΑΠ

Πρόσθετη Πιστοποίηση Διοικητικού Προσωπικού του ΕΑΠ στη διαδικτυακή επιμόρφωση στην ΑεξΑΕ

Αγαπητά μέλη Δ.Π. του ΕΑΠ,

 

Σας ενημερώνουμε πως την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική διεξαγωγή της πιστοποίησης του επιμορφωτικού σεμινάριο στο θεματικό αντικείμενο της «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» για το Διοικητικό Προσωπικό του ΕΑΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν όσα μέλη Δ.Π. είχαν εγγραφεί στο διαδικτυακό μάθημα και είτε δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία ή δεν παρευρέθηκαν στην προηγούμενη διεξαγωγή της διαδικασίας. Στη περίπτωση δε που δεν είχαν παραστεί στην πιστοποίηση της 6ης και 7ης Μάϊου θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένη γραπτή υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599) με την οποία θα δικαιολογούν την τότε απουσία τους.

 

Κατά την πιστοποίηση οι επιμορφούμενοι/ες θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα έντυπο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

Ο χώρος πιστοποίησης είναι στα κτίρια του ΕΑΠ στην Περιβόλα, αίθουσες ΠΓ07 και ΠΓ08

 

Η ώρα έναρξης της πιστοποίησης θα είναι στις 11.00 και καλείστε να προσέλθετε 15 λεπτά νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα έχετε στη διάθεσή σας μία (1) ώρα προκειμένου να συμπληρώσετε τα έντυπα ερωτηματολόγια, ενώ ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο χώρο είναι 15 λεπτά.

Όταν προσέλθετε στο χώρο που θα λάβει χώρα η πιστοποίηση, είναι απαραίτητο να υπογράψετε στο παρουσιολόγιο που θα διατηρεί ο υπεύθυνος επιτηρητής και στη συνέχεια θα παραλάβετε το έντυπο με το ερωτηματολόγιο της πιστοποίησης. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι, για την εξακρίβωση των στοιχείων σας, απαιτείται η ταυτότητά σας ή σχετικό έγγραφο.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΕΑΕ μέσω:

Ø  email στη διεύθυνση epimorfosi@eap.gr

Ø  τηλεφώνου στα 2610367748, 2610367752 (κ.κ. Δημήτρης Σιδέρης και Δημοσθένης Καρακατσούλης ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 15:00).

 

Με εκτίμηση,

 

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Πιστοποίηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ, Ιούλιος 2017

Αγαπητά μέλη ΣΕΠ,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής της διά ζώσης πιστοποίησης του επιμορφωτικού διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργανώνει η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν τα μέλη ΣΕΠ τα οποία έχουν εγγραφεί στο διαδικτυακό μάθημα μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και το έχουν παρακολουθήσει μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι διά ζώσης πιστοποιήσεις, και οι οποίες είναι διαθέσιμες για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας είναι:

Αθήνα

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Θεσσαλονίκη

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Πάτρα

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Λάρισα

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Αρχάνες

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Κομοτηνή

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

 

Η διάρκεια της διαδικασίας είναι το μέγιστο 1 ώρα. Συγκεκριμένα, η ώρα έναρξης της διαδικασίας είναι 14:00, ενώ η μέγιστη παραμονή στο χώρο είναι έως και τις 15:00. Η ελάχιστη παραμονή στην αίθουσα είναι μέχρι τις 14:15.

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης καθώς και την προτίμησή σας στην πόλη και στην ημερομηνία που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Σημαντικό: Τα στοιχεία που θα καταχωρίσετε (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ) στην ηλεκτρονική φόρμα θα εμφανίζονται στη βεβαίωση που θα λάβετε, εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την πιστοποίηση.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL3XjYI8t1gscIopyQ7kgWFfhP9hUV4eKE_XLW96-VrPjlVw/viewform

Κατά την πιστοποίηση θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα έντυπο γραπτό ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για το θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή κι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εγγραφές συμμετοχής στη διά ζώσης πιστοποίηση του επιμορφωτικού διαδικτυακού σεμιναρίου θα ολοκληρωθούν έως και την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΕΑΕ μέσω:

Ø  email στη διεύθυνση epimorfosi@eap.gr

Ø  τηλεφώνου στα 2610367748, 2610367752 (κ.κ. Δημήτρης Σιδέρης και Δημοσθένης Καρακατσούλης ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 15:00).

 

Με εκτίμηση,

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Εσωτερική ηλεκτρονική αξιολόγηση των εξαμηνιαίων ΠΣ του ΕΑΠ για το ακαδ. έτος 2016-2017 (εαρινό εξάμηνο)

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) σας ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική εσωτερική αξιολόγηση των ετήσιων ΠΣ του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λαμβάνει χώρα από 6 Ιουνίου 2017 και ολοκληρώνεται 26 Ιουνίου 2017.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο και να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία για τις υπηρεσίες του ΕΑΠ (π.χ. courses):

http://axiologisi.eap.gr

Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης κοινοποιούνται στους διδάσκοντες/ουσες των ΘΕ την καλοκαιρινή περίοδο, μετά το πέρας των εξετάσεων. Επίσης, η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο δεν τηρείται στο σύστημα που να μπορεί να συνδέσει κάποιον/οια φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε (αναλυτική περιγραφή στον ιστότοπο της ΜΕΑΕ: http://meae.eap.gr).

 Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία σύνδεσής σας στις υπηρεσίες του ΕΑΠ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αποστολής στοιχείων στο https://courses.eap.gr/login/forgot_password.php και θα σας αποσταλούν στο email σας ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων  στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

 

Τίτλος: «Έναρξη Νέου Κύκλου Επιμόρφωσης Μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ για το Ακαδ. Έτος 2016-17, Μάιος 2017»

Αγαπητά μέλη Σ.Ε.Π.,


Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) διοργανώνει νέο επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (ΑεξΑΕ).

 

Με βάση σχετική απόφαση της υπ’ αριθμ. 324/31-01-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., συμμετέχοντες στον κύκλο επιμόρφωσης θα είναι:

  • τα νέα μέλη Σ.Ε.Π. του Β’ Εξαμήνου 2016-2017 των νέων Π.Σ.

 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε:

  • ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί στο παρελθόν
  • μέλη Σ.Ε.Π. που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης και τα οποία έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μέχρι έναν ακόμα κύκλο επιμόρφωσης και πιστοποίησης.

 

Βασικός στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με βασικά θέματα της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί μέσω Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course, MOOC) με την υποστήριξη της πλατφόρμας «meaeX» που έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται η Μ.Ε.Α.Ε.

 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ένας/μία συμμετέχων/χουσα, αφιερώνοντας 2-3 ώρες ανά εβδομάδα για τη μελέτη του επιμορφωτικού υλικού του MOOC, μπορεί να ολοκληρώσει το σεμινάριο σε οκτώ (8) εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός μελέτης του επιμορφωτικού υλικού αποτελεί απόφαση του/της κάθε συμμετέχοντος/χουσας. Η υπηρεσία της διαδικτυακής επιμόρφωσης θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 5  Μαΐου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

 

Η δυνατότητα εγγραφής στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» θα είναι διαθέσιμη μέχρι και τις 16 Ιουνίου 2017.

 

Κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του επιμορφωτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/χουσες είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού και να απαντήσουν σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να λάβετε μια βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου, θα διεξαχθεί διά ζώσης διαδικασία πιστοποίησης στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε, εφόσον έχετε εγγραφεί και παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα. Για τη διεξαγωγή της διά ζώσης πιστοποίησης, η οποία εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί τις ημερομηνίες 1 και 2 Ιουλίου 2017, θα ενημερωθείτε μελλοντικά με νέο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Μ.Ε.Α.Ε.

Προκειμένου να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του θεματικού αντικειμένου της επιμόρφωσης, αρχικά θα πρέπει να μεταβείτε στον ιστότοπο: http://mooc.eap.gr.

 

Τα διαπιστευτήρια (usernamepassword) που θα χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην πλατφόρμα είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιείτε στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Α.Π. (π.χ. πλατφόρμα StudyCourses). Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση του συστήματος παρέχονται στην ιστοσελίδα της Μ.Ε.Α.Ε. στο σύνδεσμο:

http://meae.eap.gr/el/actions/training/mooc.

 

Οι εγγραφές για το σεμινάριο έχουν ενεργοποιηθεί, ωστόσο η διαδικτυακή επιμόρφωση και κατ’ επέκταση η πρόσβαση στο σύνολο του επιμορφωτικού υλικού θα ξεκινήσει να παρέχεται από την Παρασκευή 5  Μαΐου 2017.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μ.Ε.Α.Ε. μέσω:

  • email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • τηλεφώνου στα 2610367748, 2610367752 (κ.κ. Δημήτρης Σιδέρης, Δημοσθένης Καρακατσούλης ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 15:00).

 

Με εκτίμηση,

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Ε.Α.Π.

Έναρξη εσωτερικής ηλεκτρονικής αξιολόγησης των ετήσιων ΠΣ του ΕΑΠ (εκτός ΔΙΠ40) για το ακαδ. έτος 2016-2017

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) σας ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική εσωτερική αξιολόγηση των ετήσιων ΠΣ του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ξεκινάει 1 Απριλίου 2017 και ολοκληρώνεται 15 Μαΐου 2017.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο και να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία για τις υπηρεσίες του ΕΑΠ (π.χ. study):

http://axiologisi.eap.gr

Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης κοινοποιούνται στους διδάσκοντες/ουσες των ΘΕ την καλοκαιρινή περίοδο, μετά το πέρας των εξετάσεων. Επίσης, η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο δεν τηρείται στο σύστημα που να μπορεί να συνδέσει κάποιον/οια φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε (αναλυτική περιγραφή στον ιστότοπο της ΜΕΑΕ: http://meae.eap.gr).

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία σύνδεσής σας στις υπηρεσίες του ΕΑΠ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αποστολής στοιχείων στο http://study.eap.gr και θα σας αποσταλούν στο email σας ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων  στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..