Υπηρεσία Ιστορικού Αξιολόγησης

Η υπηρεσία του «Ιστορικού Αξιολογήσεων» διατίθεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΣΗΑ). Δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλοι οι διδάσκοντες του ΕΑΠ, οι συντονιστές και οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΠΣ). Η υπηρεσία του «Ιστορικού Αξιολόγησης» περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες με διαφορετικές δυνατότητες ανάλογα με το ρόλο του χρήστη: