Εσωτερική Αξιολόγηση

Η εσωτερική αξιολόγηση στο ΕΑΠ πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου. Οι κύριες δράσεις της εσωτερικής αξιολόγησης του ΕΑΠ περιλαμβάνουν:

Η αξιολόγηση διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΣΗΑ) της ΜΕΑΕ στο οποίο οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://axiologisi.eap.gr. Το ΣΗΑ είναι ανάλογο συστημάτων με τα οποία πραγματοποιούνται αδιάβλητες ψηφοφορίες για εκλογές παγκοσμίως (π.χ. εκλογές IEEE) και εγγυάται ότι δεν μπορεί να γίνει από κανέναν ανάκτηση της γνώμης κανενός συγκεκριμένου ατόμου. Το ακαδημαικό έτος 2011-2012 προστέθηκε στο ΣΗΑ η υπηρεσία «Ιστορικό Αξιολόγησης». Τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαζί με δεδομένα από το τμήμα Μητρώου του ΕΑΠ επεξεργάζονται από τη ΜΕΑΕ με στόχο την παραγωγή αναφορών. Τέλος, η ΜΕΑΕ σε μία προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας της εσωτερικής αξιολόγησης έχει προβεί στη δημιουργία ειδικής αναφοράς «Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης». Στη συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζεται αναλυτικά πως έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα της αξιολόγησης από τους εμπλεκόμενους (Διοίκηση, Κοσμήτορες, Διευθυντές ΠΣ).

Δείτε σημαντικά θέματα επί των αξιολογήσεων

Δείτε επίσηςδιευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των βαθμών αξιολόγησης