Επιμόφωση με Χρήση Τεχνολογιών MOOC

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διοργανώνει επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο στο θεματικό αντικείμενο της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Βασικός στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με βασικά θέματα της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το επιμορφωτικό σεμινάριο διεξάγεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, υλοποιείται μέσω Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course, MOOC) με την υποστήριξη της πλατφόρμας «meaeX» που έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται η ΜΕΑΕ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ένας/μία συμμετέχων/χουσα, αφιερώνοντας περί τις 3 ώρες ανά εβδομάδα για τη μελέτη του επιμορφωτικού υλικού του MOOC, μπορεί να ολοκληρώσει το σεμινάριο σε οκτώ (8) εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός μελέτης του επιμορφωτικού υλικού αποτελεί απόφαση του/της κάθε συμμετέχοντος/χουσας.

Κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του επιμορφωτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/χουσες είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού του θεματικού αντικειμένου και να απαντήσουν σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης.