Αξιολόγηση Κ-Σ που Επιβλέπουν Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) διενεργεί αξιολόγηση της Διαδικασίας Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών. Η τρέχουσα αξιολόγηση έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή σας είναι σημαντική και θα συνεισφέρει στη βελτίωση του ερωτηματολογίου, αλλά και της διαδικασίας αξιολόγησης συνολικά. Η αξιολόγηση  θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης μεταβείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο και εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για είσοδο στις υπηρεσίες του ΕΑΠ (π.χ. courses):

http://meae.eap.gr/evaluation_thesis

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία σύνδεσής σας στις υπηρεσίες του ΕΑΠ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αποστολής στοιχείων:

https://courses.eap.gr/login/forgot_password.php

Διευκρινήσεις:

  • Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους/στις επιβλέποντες/επιβλέπουσες μετά την κατάθεση βαθμολογίας. Εξαίρεση αποτελεί η τρέχουσα πιλοτική φάση για την οποία δεν θα κοινοποιηθούν καθόλου αποτελέσματα.
  • Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των απαντήσεων και συνέχισης εκ των υστέρων.
  • Με την επιλογή "Υποβολή και κλείδωμα ερωτηματολογίου" οι απαντήσεις σας αποθηκεύονται οριστικά.
  • Μετά την οριστική υποβολή δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των απαντήσεων ούτε ακύρωσης του ερωτηματολογίου.

Με εκτίμηση,

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης