Έναρξη Νέου Κύκλου Επιμόρφωσης Μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ για το Ακαδ. Έτος 2017-18, Νοέμβριος 2017

Αγαπητά μέλη ΣΕΠ,

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διοργανώνει νέο επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».
Δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο έχουν:
·         όλα τα νέα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε:
·         ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί στο παρελθόν
·         μέλη Σ.Ε.Π. που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης και τα οποία έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μέχρι έναν ακόμα κύκλο επιμόρφωσης και πιστοποίησης.
 
Βασικός στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με βασικά θέματα της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ). Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί μέσω Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course, MOOC) με την υποστήριξη της πλατφόρμας «meaeX» που έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται η ΜΕΑΕ.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ένας/μία συμμετέχων/χουσα, αφιερώνοντας περί τις τρεις (3) ώρες ανά εβδομάδα για τη μελέτη του επιμορφωτικού υλικού του MOOC, μπορεί να ολοκληρώσει το σεμινάριο σε οκτώ (8) εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός μελέτης του επιμορφωτικού υλικού αποτελεί απόφαση του/της κάθε συμμετέχοντος/χουσας. Η υπηρεσία της διαδικτυακής επιμόρφωσης θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 μέχρι και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018.
Η δυνατότητα εγγραφής στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» θα είναι διαθέσιμη μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου 2017.
Κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του επιμορφωτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/χουσες είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού και να απαντήσουν σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.
Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να λάβετε μια βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του συγκεκριμένου θεματικού αντικειμένου, θα διεξαχθεί διά ζώσης διαδικασία πιστοποίησης στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε, εφόσον έχετε εγγραφεί και παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα. Για τη διεξαγωγή της διά ζώσης πιστοποίησης θα ενημερωθείτε μελλοντικά με νέο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τη ΜΕΑΕ.
Προκειμένου να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του θεματικού αντικειμένου της επιμόρφωσης, αρχικά θα πρέπει να μεταβείτε στον ιστότοπο: https://mooc.eap.gr/.
Τα διαπιστευτήρια (usernamepassword) που θα χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην πλατφόρμα είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιείτε στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΑΠ. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση του συστήματος παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΜΕΑΕ στον σύνδεσμο: http://meae.eap.gr/el/actions/training/mooc
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΕΑΕ μέσω:
-          email στη διεύθυνση epimorfosi@eap.gr
-          τηλεφώνου στα 2610367748 και 2610367752 (κ.κ. Δημήτρης Σιδέρης και Δημοσθένης Καρακατσούλης, ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 15:00).
Με εκτίμηση,
Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του ΕΑΠ