Πρόσθετη Πιστοποίηση Διοικητικού Προσωπικού του ΕΑΠ στη διαδικτυακή επιμόρφωση στην ΑεξΑΕ

Αγαπητά μέλη Δ.Π. του ΕΑΠ,

 

Σας ενημερώνουμε πως την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική διεξαγωγή της πιστοποίησης του επιμορφωτικού σεμινάριο στο θεματικό αντικείμενο της «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» για το Διοικητικό Προσωπικό του ΕΑΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν όσα μέλη Δ.Π. είχαν εγγραφεί στο διαδικτυακό μάθημα και είτε δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία ή δεν παρευρέθηκαν στην προηγούμενη διεξαγωγή της διαδικασίας. Στη περίπτωση δε που δεν είχαν παραστεί στην πιστοποίηση της 6ης και 7ης Μάϊου θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένη γραπτή υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599) με την οποία θα δικαιολογούν την τότε απουσία τους.

 

Κατά την πιστοποίηση οι επιμορφούμενοι/ες θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα έντυπο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

Ο χώρος πιστοποίησης είναι στα κτίρια του ΕΑΠ στην Περιβόλα, αίθουσες ΠΓ07 και ΠΓ08

 

Η ώρα έναρξης της πιστοποίησης θα είναι στις 11.00 και καλείστε να προσέλθετε 15 λεπτά νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα έχετε στη διάθεσή σας μία (1) ώρα προκειμένου να συμπληρώσετε τα έντυπα ερωτηματολόγια, ενώ ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο χώρο είναι 15 λεπτά.

Όταν προσέλθετε στο χώρο που θα λάβει χώρα η πιστοποίηση, είναι απαραίτητο να υπογράψετε στο παρουσιολόγιο που θα διατηρεί ο υπεύθυνος επιτηρητής και στη συνέχεια θα παραλάβετε το έντυπο με το ερωτηματολόγιο της πιστοποίησης. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι, για την εξακρίβωση των στοιχείων σας, απαιτείται η ταυτότητά σας ή σχετικό έγγραφο.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΕΑΕ μέσω:

Ø  email στη διεύθυνση epimorfosi@eap.gr

Ø  τηλεφώνου στα 2610367748, 2610367752 (κ.κ. Δημήτρης Σιδέρης και Δημοσθένης Καρακατσούλης ώρες επικοινωνίας: 9:00 έως 15:00).

 

Με εκτίμηση,

 

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης