Έναρξη Εσωτερικής Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης ΕΑΠ για το ακαδ. έτος 2017-2018β (εαρινό εξάμηνο)

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική εσωτερική αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του ΕΑΠ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 . Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2018.

Προκείμενου να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο και να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία για τις υπηρεσίες του ΕΑΠ (π.χ. courses) έτσι ώστε να συνδεθείτε στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης:

http://axiologisi.eap.gr

 

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία σύνδεσής σας στις υπηρεσίες του ΕΑΠ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αποστολής στοιχείων: https://courses.eap.gr/login/forgot_password.php.