Εξειδικευμένες Αναφορές

Κατάταξη ΕΑΠ - Ranking

Αναφορά για κατάταξη του ΕΑΠ στις δεθνείς λίστες κατάταξης των Πανεπιστημίων.

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης αναφοράς δείχνουν ότι το ΕΑΠ παρουσιάζεται μόνο σε τρεις από τις 15 δημοφιλέστερες λίστες Αξιολόγησης και Κατάταξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τα δε κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται διαφέρουν σημαντικά, γεγονός που δημιουργεί εύλογη σύγχυση κατά την προσπάθεια σύγκρισης μεταξύ των λιστών. Έτσι προκύπτει ότι:

  • Με βάση τη λίστα Webometrics, το ΕΑΠ κατέχει την 17η θέση ανάμεσα σε συνολικά 77 ελληνικά ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται στη 2.158η θέση ανάμεσα στα 11.999 εκπαιδευτικά ιδρύματα (στοιχεία Ιανουαρίου 2016).
  • Με βάση τη λίστα U-Multirank, το ΕΑΠ υπερτερεί σε σύγκριση με τέσσερα ανοικτά πανεπιστήμια [Oberta de Catalunya, Madrid Open University, Open University of Netherlands και National Distance Education (Spain)] στους δείκτες: συν-δημοσιεύσεις με βιομηχανικούς εταίρους, παραγωγή δημοσιεύσεων και εμπρόθεσμη αποφοίτηση (σε προπτυχιακά και σε μεταπτυχιακά).
  • Με βάση τη λίστα Schimagoir, το ΕΑΠ καταλαμβάνει την 31η στα 33 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στον δείκτη «Καινοτόμας Γνώσης» και την 17η θέση στα 18 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στον ίδιο δείκτη. Καταλαμβάνει την 13η στα 33 Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στον δείκτη «Τεχνολογικός Αντίκτυπος» σε όλους τους τομείς και την 7η στα 18 Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στον ίδιο δείκτη (στοιχεία του 2014). Καταλαμβάνει την 14η θέση στα 34 Ελληνικά Ιδρύματα στο δείκτη «Διαδικτυακό μέγεθος» σε όλους τους τομείς και την 14η στα 21 Διεθνή Συστήματα Αξιολόγησης και Κατάταξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΜΕΑΕ 2016 6 Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στον ίδιο δείκτη. Τέλος, καταλαμβανει την 9η θέση στα 35 Ελληνικά Ιδρύματα στο δείκτη «Εισερχόμενοι σύνδεσμοι τομέα» σε όλους τους τομείς και την 8η στα 21 Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στον ίδιο δείκτη.

Προκειμένου το ΕΑΠ να έχει μια επαρκή διαδικτυακή παρουσία η οποία θα συμβάλλει στη βελτίωση της σειράς κατάταξής του, προτείνονται βελτιώσεις που αφορούν για παράδειγμα στη δημιουργία και μετατροπή του περιεχομένου της ιστοσελίδας του ιδρύματος, στο φιλικό σχεδιασμό της ως προς τις διάφορες μηχανές αναζήτησης, στην αρχειοθέτηση των περιεχομένων της και στη διασυνδεσιμότητά της.